W Pruszkowie powstaje dużo nowej zabudowy. Część realizowana jest na podstawie ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, część powstaje na podstawie decyzji o warunkach zabudowy.

Każdorazowo projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego poddawane są konsultacjom społecznym a projekty decyzji o warunkach zabudowy konsultowane są  z właścicielami terenów położonych w sąsiedztwie projektowanej inwestycji.

Inwestor przy projektowaniu nowych inwestycji powinien szanować istniejące otoczenie i jego mieszkańców, dostosowując nową zabudowę do współczesnych wymagań i dążąc do zharmonizowania z  sąsiadującą zabudową i zagospodarowaniem terenu.

Inwestycja wielomieszkaniowa realizowana przy ul. Lipowej w Pruszkowie spowodowała ostry protest mieszkańców i właścicieli działek położonych w bezpośrednim sąsiedztwie.

Prezydent Miasta Pruszkowa popierał działania mieszkańców ul. Cegielnianej , którzy domagali się rewizji dokumentów dot. realizowanej zabudowy wielorodzinnej przy ul. Lipowej, kierując  stosowne pisma do Starosty Pruszkowskiego , Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, Wojewody Mazowieckiego.

Sprawa w/w inwestycji znalazła rozstrzygnięcie w postaci decyzji Nr 61/R/2018 z dnia 27.03.2018 r. wydanej przez Wojewodę Mazowieckiego, w której potwierdzone zostały argumenty podnoszone przez Prezydenta Miasta Pruszkowa , iż decyzja o warunkach zabudowy nie może być interpretowana i wykorzystywana w sposób dowolny przez inwestora i organ wydający pozwolenie na budowę .

Taka właśnie sytuacja miała miejsce w powyższej sprawie. Z tych też powodów Wojewoda Mazowiecki  wydał decyzję Nr 61/R/2018 z dn. 27.03.2018 r. stwierdzającą nieważność pozwolenia na budowę.

Decyzja o warunkach zabudowy Nr 32/2005 była podstawą wydania pozwolenia na budowę inwestycji wielomieszkaniowej  w 2006 r. i w świetle utrwalonego orzecznictwa, została „skonsumowana”.

W związku z powyższym pozwolenie na budowę dla inwestycji przy ul. Lipowej z 2016 r. winno być wydane na podstawie nowej decyzji o warunkach zabudowy.

Zastępca Prezydenta Miasta Pruszkowa
inż. Andrzej Kurzela

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz!
Wpisz swoje imię tutaj